308 North 7th Street, Brooklyn, NY

מיזם מגורים חדש של דירות קונדומיניום ב- 308 North 7th St. ב-Williamsburg, Brooklyn.

הפרויקט כולל 37 דירות בשטח כולל של 55,808 רגל רבוע.

Williamsburg הוא אזור פופולרי מאוד בשל שפע בתי האוכל, הבארים וחנויות הבוטיק הפזורים בו והפרויקט נמצא במרחק שני בלוקים בלבד מהרכבת התחתית.