קרית אונו - צומת סביון

בקרית אונו, באזור צומת סביון המתפתח , תיבנה שכונת מגורים חדשה ומודרנית.
הפרויקט כולל 160 יח"ד שיבנו ב 3 בניינים.

הפרויקט בהליכי רישוי מול מנהל מקרקעי ישראל.
*הפרויקט בשלבי תכנון ראשונים, פרטים יעודכנו בהמשך .